Napište nám na info@e-profesor.cz nebo volejte na +420 605 985 149
Volba jazyka

O lékařských prohlídkách

Správně nastavit lékařské prohlídky u zaměstnanců nemusí být vždy jednoduché. Je to dáno celou řadou okolností a pravidel, které nastavuje legislativa, a to konkrétně zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Proto se Vám budeme snažit celou situaci zpřehlednit. Každý zaměstnanec musí ze zákona absolvovat vstupní lékařskou prohlídku, a to ještě před nástupem do zaměstnání, dále v pravidelných intervalech periodickou, a pokud nastanou okolnosti specifikované zákonem, tak i mimořádnou, výstupní, nebo následnou.

Základním parametrem, z kterého lékařské prohlídky vychází, je kategorie práce daného pracovníka na dané pracovní pozici, zde máme 4 kategorie, které stanovují periodu prohlídek následovně:

Kategorie práce

Perioda do 50 let věku

Perioda nad 50 let věku

I. kategorie

1x za 6 let

1x za 4 roky

II. kategorie

1x za 4 roky

1x za 2 roky

III. kategorie

1x za 2 roky

IV. kategorie

1x za rok

 

Ovšem pouze toto vědět nestačí. Dále je nutné vědět, pro jaký rizikový faktor je daná kategorie stanovena. To má totiž následně vliv na obsah lékařského vyšetření, ze kterého lékař při provádění prohlídky vychází. Jde o rizikové faktory jako pracovní poloha, fyzická zátěž, chemické látky, hluk, prach, vibrace, neionizující záření, biologické činitele, psychická zátěž, zátěž teplem a chladem. Toto rozčlenění máte určitě připravené v kooperaci se svým koordinátorem na BOZP a PO a schváleno hygienou.

Dalším kritériem pro úplné nastavení prohlídek je nutnost znát, zda je práce vykonávána v tzv. riziku ohrožení zdraví (dále jen ROZ). ROZ stanovuje vyhláška a je u nich dána konkrétní perioda prohlídky, tak jak je to uvedeno na některých příkladech v následující tabulce.

Příklad ROZ

Perioda prohlídky

noční práce

1x za 2 roky

řidiči referenti, pokud tuto činnost vykonávají jako obvyklou součást výkonu práce, nebo do místa výkonu práce přepravují další osoby

dle kategorie + v 65 a 68 letech věku a dále 1x za 2 roky

práce ve školách a školských zařízeních a v dalších zařízeních obdobného charakteru

1x za 4 roky, nad 50 let 1x za 2 roky

práce ve zdravotnických zařízeních a v dalších zařízeních obdobného charakteru

1x za 4 roky, nad 50 let 1x za 2 roky

činnost epidemiologicky závažná

1x za 4 roky, nad 50 let 1x za 2 roky

obsluha jeřábů, vazači jeřábových břemen

1x za 4 roky, nad 50 let 1x za 2 roky

obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků

1x za 4 roky, nad 50 let 1x za 2 roky

 

Dále existují i činnosti, které jsou dané jinými právními předpisy a mají vliv na stanovení periody lékařské prohlídky. Jedná se např. o práce mladistvých, řidičů z povolání, učitelů autoškol, řidiči využívající zvláštního výstražného světla modré barvy apod. I zde jsou stanoveny specifické lhůty prohlídek.

Pokud vše tedy správně určíte a nastavíte, jste na dobré cestě zvládnout problematiku lékařských prohlídek bez problémů. K tomu Vám může posloužit i náš nový evidenční systém, který Vás provede celým procesem nastavení lékařských prohlídek. K tomu můžete využít i naší odborné pomoci konzultantů na BOZP a PO.

Kontaktní formulář

Máte dotaz, potřebujete poradit či si chcete jen popovídat? Neváhejte a napište nám.